Bánh Việt - Bánh bột lọc Huế kinh doanh

Công thức pha bột bánh bột lọc gói lá chuối. Bột được lấy trùng và hấp chung lá chuối hoặc khuôn, không nặn được bằng tay.

Chi tiết