Gỏi ổi bao tử

Cách xử lý bao tử giòn ngon, trộn cùng ổi và cà rốt lạ miệng.

Chi tiết